My Gift Is You

By Lê Lục Kim Sách

More...

XUÂN MIÊN VIỄN

By Lê Lục Kim Sách

Theo thời tiết thì một năm có bốn mùa là Xuân hạ Thu Đông. Xuân miên viễn thì không có Xuân Hạ Thu Đông mà chỉ là Xuân thôi. Vậy Xuân miên viễn từ đâu có? Chúng ta phải chuẩn bị những gì để hưởng được Xuân miên viễn?

Thế gian nói đến Xuân là nói đến ba tháng đầu trong năm gọi là mùa Xuân. Nhà Thiền nói đến Xuân là nói đến đạo. Một thiền khách đến hỏi Thiền sư Chân Không:

- Khi sắc thân bại hoại thì thế nào?

Ngài đáp:

Xuân đến Xuân đi ngỡ xuân hết.
Hoa nở hoa tàn chỉ là Xuân.

More...

Hành Phương Nam

By Lê Lục Kim Sách

Đôi ta lưu lạc phương Nam này
Trải mấy mùa qua én nhạn bay
Xuân đến khắp trời hoa rượu nở
Mà ta với người buồn vậy thay

More...

Mẹ Của Anh

By Lê Lục Kim Sách

Phải đâu mẹ của riêng anh
Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi

More...