Tấm gương thành công - Somerset Maugham

By Lê Lục Kim Sách

Theo bạn kịch nào có giá trị nhất từ trước? Có lần các nhà phê bình nổi danh về kịch đã bầu kín ở Nữu Ước để lựa lấy mười kịch có giá trị nhất thì kịch Hamlet đứng đầu sổ. Kịch đó viết cách đây trên ba trăm năm. Rồi kịch thứ nhì không phải là kịch Macbeth hoặc kịch Vua Lear kịch Nhà buôn ở Venice mà là kịch Mưa. Vâng kịch Mưa một kịch diễn sự chiến đấu dông tố giữa Tình dục và Tôn giáo một kịch soạn theo một chuyện ngắn của Somerset Maugham.

Kịch Mưa đã đem lại cho Maugham bốn chục ngàn Anh Kim mà ông không mất chút công nào để soạn nó.

More...