Hổ và Ngựa

By Lê Lục Kim Sách

Con ngựa có tính huênh hoang khoác lác ra khỏi nhà là nó nện bốn cái vó xuống đất nghe ròn hơn gõ mõ làng hí váng cả tai hàng xóm. Một hôm trời chưa sáng hẳn ngựa còn đang ngủ say chủ nhà đã ra bắt ngựa cưỡi đi chợ.

More...

Những Ngón Tay

By Lê Lục Kim Sách

Một hôm những ngón tay tranh luận với nhau xem những ngón nào là quan trọng hơn cả. Thoạt tiên ngón tay giữa nói:

- Tôi chiếm vị trí trung tâm của bàn tay không có tôi thì bàn tay chẳng ra bàn tay nữa.

More...