Bàn luận Tam Quốc Chí

By Lê Lục Kim Sách

 Dạo gót viên môn cứu nạn người
Ôn Hầu thần xạ nhất trần ai
Do Cơ còn kèm tài xuyên liễu
Hậu Nghệ hơn chi thuật bắn trời
Gân cọp gương cung vành nguyệt mở
Cách diều bay lướt vệt sao rơi
Nhẹ buông một mũi tên xuyên kích
Mười vạn hùng binh rút tức thời

 

Chào các Anh/chị Em gửi một bài thơ để các anh chị cùng bàn luận về Tam Quốc Chí !

Bài thơ đó đang nói về ai ? và chúng ta cùng phân tích !?

More...

Tại sao Tào Tháo giết Dương Tu ?

By Lê Lục Kim Sách

Ở nước Trung Hoa thời Tam Quốc có viên quan Thừa tướng nổi tiếng đa nghi họ Tào tên Tháo. Hắn đa nghi đến mức không tin bất kì ai trên dời dù người đó là tướng có tài hay người lính đã hết lòng phục vụ và bảo vệ hắn.

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'9390','s1crtdv9a06ptgi8tl1ivtcnd6','0','Guest','0','54.158.52.166','2018-09-20 10:17:03','/ac17114/mot-mang-doi.html')