Khóa một địa chỉ IP trong IPTable

By Lê Lục Kim Sách

Nếu bạn đang chịu trách nhiệm về một server Linux vấn đề bảo mật trở thành một vấn đề lớn. Một trong số các mối đe dọa lớn nhất đến bảo mật của một server là tấn công DDOS và nỗ lực xâm nhập vào server sử dụng các bot tự động. Có một số cách để bạn có thể phát hiện ra địa chỉ IP của kẻ tấn công tiềm ẩn này. Nhưng bạn sẽ làm gì sau khi đã xác định được địa chỉ IP của hắn. Tất nhiên là khóa nó lại! Ở đây vấn đề là làm cách nào để thực hiện việc này sử dụng IPTable một firewall của Linux.

More...

9 thứ cần thực hiện sau khi cài đặt Ubuntu 9.04

By Lê Lục Kim Sách

Sau khi đã download và cài đặt Ubuntu 9.04 những thứ tiếp theo bạn cần thực hiện là gì? Cho Ubuntu vào ổ đĩa cứng của bạn chỉ là bước đầu tiên. Vẫn là tình trạng thô chưa được gọt giũa. Để thực hiện tốt nhất những gì cho nó bạn cần phải cấu hình và tùy chỉnh nó sao cho phù hợp với nhu cầu của mình. Trong phần ba của loạt bài này chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những thứ quan trọng nhất cần phải thực hiện sau khi bạn đã thiết lập Jaunty và chạy nó.

More...

Tìm kiếm địa chỉ IP công cộng với câu lệnh Linux

By Lê Lục Kim Sách

Thỉnh thoảng có thể bạn cần tìm kiếm địa chỉ IP công cộng của một hệ thống cụ thể nào đó. Nếu đang truy cập vào một trình duyệt web trên hệ thống đó bạn có thể hi vọng vào một dịch vụ như http://www.whatismyip.com để thấy các thông tin này. Tuy nhiên trên một máy chủ Linux ở xa thật không thiết thực để sử dụng phương pháp này. Vì vậy chúng ta có thể dụng các bước sau để thay thế.

More...

7 Japanese aesthetic principles to change your thinking

By Lê Lục Kim Sách

Exposing ourselves to traditional Japanese aesthetic ideas - notions that may seem quite foreign to most of us - is a good exercise in lateral thinking a term coined by Edward de Bono in 1967. "Lateral Thinking is for changing concepts and perception " says de Bono. Beginning to think about design by exploring the tenets of the Zen aesthetic may not be an example of Lateral Thinking in the strict sense but doing so is a good exercise in stretching ourselves and really beginning to think differently about visuals and design in our everyday professional lives. The principles of Zen aesthetics found in the art of the traditional Japanese garden for example have many lessons for us though they are unknown to most people. The principles are interconnected and overlap; it s not possible to simply put the ideas in separate boxes. Thankfully Patrick Lennox Tierney (a recipient of the Order of the Rising Sun in 2007) has a few short essays elaborating on the concepts. Below are just seven design-related principles (there are more) that govern the aesthetics of the Japanese garden and other art forms in Japan. Perhaps they will stimulate your creativity or get you thinking in a new way about your own design-related challenges.

More...

Hai bức thư. Hai cách nhìn.

By Lê Lục Kim Sách

More...

Shell và Linux

By Lê Lục Kim Sách

Hầu hết khi bắt đầu lập trình UNIX hay Linux bằng C hoặc các ngôn ngữ biên dịch trước tiên chúng ta nên tiếp cận và tìm hiểu cách làm việc của Shell. Trong bài viết này tôi sẽ giới thiệu đến các bạn cách thức hoạt động của Shell tương tác với Kernel của hệ điều hành Linux.

More...

Oracle RAC 10g and 11g on CentOS 5.2

By Lê Lục Kim Sách

ORACLE RAC LAB BUILD

The purpose of the RAC Lab is to:

a) build a similar system to the work RAC systems and to go through the build installation to identify configuration and installation issues before attempting the same work on the systems at work.

b) become familiar with RAC configuration and installation

c) create a sandbox platform to experiment with different configurations and functional testing

More...

Oracle 11g Software Installation on Linux—CentOS-5

By Lê Lục Kim Sách

Checking Hardware Requirements

Log into the CentOS-5 system as the root user.

For setting up the system to be used by Oracle there are a few prerequisites that must be checked and possibly changed by the root user. Log in as the root user and this document will tell you when it is time to switch from the root user to someone else.

More...

Cài Đặt cấu hình DNS step by step

By Lê Lục Kim Sách

1. Cài đặt DNS server với Bind
#yum install bind*
2. Cấu hình DNS với ( vnlamp-test.com và IP là 192.168.1.150)
- Bước 1: Cấu hình file /var/named/chroot/etc/named.conf nội dung như sau:

More...

10 việc nên làm sau khi cài Ubuntu

By Lê Lục Kim Sách

Ubuntu được người dùng ưu ái với nhiều tính năng thân thiện ổn định và cập nhật thường xuyên. Nếu bạn đang có ý định chuyển sang thử nghiệm "chim cánh cụt" và chọn Ubuntu 10 việc nên làm sau khi cài hệ điều hành sau đây sẽ rất hữu ích.

Ubuntu-slidejpg

10 việc "bếp núc" cơ bản sau khi cài sẽ giúp Ubutu "cất cánh"!

More...